Etiketter

fredag 30 mars 2012

måndag 12 mars 2012

SO Keynote: Nyrenässansen

Nyrenässansen var en historiserande stilriktning inom arkitektur och konsthantverk som på 1800-talet tog upp former och motiv från renässansen. Under 1800-talet var renässansen som en grundstil till all arkitektur. Dom flesta hus bygga mellan 1850-1900 talet byggdes med den stilen. Förutom att den har olika utvecklingsskeden bör den även indelas i exempelvis tysk, italiensk, fransk eller holländsk nyrenässans. Som riktning inom arkitektur spänner nyrenässansen över en mycket stor bredd av olika stilar. Ofta brukar nyrenässansbyggnader från slutet av 1800-talet i folkmun felaktigt kallas "sekelskifteshus", vilket skulle innebära att de vara byggda åren runt 1900 då jugendstilen slog igenom delvis som en motreaktion till nystilarna.

Källor: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyrenässans http://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitekturens_historia#Ren.C3.A4ssansarkitektur

Retell a Ghost Story: Skeleton in the closet