Etiketter

torsdag 29 september 2011

Ordletare

Försjunken = fördjupar sig - Han var försjunken i drömmar
Primitivt = inte nått fullständig utveckling - Han var inte så smart, han var ganska primitiv
Prålig = (överdrivet) grann och lysande -Han såg väldigt prålig ut i sina fina kläder
Belamrat = fylld med onödigt många saker - Skrivbordet var belamrat med papper 
Ertappa = bli avslöjad - Han ertappades med att hälla i gift i drycken

1 kommentar: