Etiketter

torsdag 13 februari 2014

NO Energikällor Jämförelse

Vindkraftverk:
Ett vindkraftverk ser ut, och funkar, som en vindsnurra. De är oftast vita, men är ibland färgade för att passa in med landskapet. Den genererar el genom att vinden snurrar på en stor propeller som sitter längs upp på sidan av av vindkraftverket. Förr kunde man använda sig av kvarnar för att göra till exempel mjöl, dem fungerade på ungefär samma sätt.

Vattenkraftverk:
Ett vattenkraftverk funkar genom att man skapar ett vattenfall inne i en sorts damm där vattnets kraft sedan snurrar på en turbin inne i vattenkraftverket. Turbinen snurrar sedan på generatorn som skapa el och skickar sedan ut den. Förr kunde man använda sig av vattenkvarnar, dem gav ifrån sig tillräckligt mycket el för att driva ett litet sågverk.

Likheter:
• Båda har turbiner som blir snurrade för att el ska kunna bli till.
• Båda drivs av naturen.
• Båda är förnybara.

Skillnader:
• Vattenkraftverk skapar mer energi
• Vindkraftverk är billigare
• Människor tycker att vindkraftverk är jobbigare än vattenkraftverk
• Vattenkraftverk är oftast bemannade

Källor:
TitaNO Fysik
Min hjärna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar