Etiketter

fredag 14 februari 2014

Svenska Oönskad Sammankoppling

I boken:
Öknar är stora obebyggda områden som man lätt kan bygga i eftersom att ingen har viljat bygga där innan, antagligen på grund av kostnaden och inte så stor chans på överlevnad under en längre tid. I boken har man ju medicin mot allt, och eftersom att det inte kommer några fler folk behöver man inte öknarna till något. Detta resulterar antagligen i att länder investerar i att fixa upp öknar till att bli odlingsbara. Jag tror inte heller att det bor så mycket folk där, vilket gör att det blir ett bra gömställe om dom inte vill bli upptäckt. Jag kan inte tänka mig att någon ens tänker på att leta där. Anna säger att det är varmt i öknen, och med det antar jag att hon menar sandöken, men det behöver det ju inte vara. Bara för att det är en öken behöver det ju inte vara en sandöken, jag tror till och med att det inte kommer finnas så mycket sand kvar om världen har utvecklats så mycket som den har gjort i boken.


I verkligheten:
I modern tid så är det inte alls mycket i öknarna. I vissa sandöknar som Sahara, till exempel, så bor vissa människor, vissa släkten. Många öknar ligger i befolkade områden. USA har många öknar, de flesta ligger inom nationalparker. Öknar är så torra att det inte går att odla något mer än de växer som har anpassat sig efter klimatet där. Sandöknar är ofta riktigt varma på dagen och riktigt kalla på natten vilket gör dem praktiskt taget obeboliga. Både Arktis och Antarktis räknas även som öknar. Det finns folk som bor där men det man kan odla är väldigt begränsat.


Likheter:
• Det finns antagligen samma sorters öknar.
• Det finns inte så mycket folk där.
• Samma klimat.
• De som bor där vandrar mycket.
Alltså: jag tror att öknarna är ganska lika varandra. Det finns inte så många byggnader eller människor där. Det finns i princip en öken för varje material marken är gjord av, så jag tror inte att den kommer att finnas någon ny sorts öken. Eftersom att det är som att temperaturen varierar så mycket och eftersom att det blåser ganska mycket i öknar.


Skillnader:
• Antagligen olika geografiska platser.
• I boken är öknarna antagligen mindre.
• I boken är dom mer beboliga och dom har antagligen modernare hus.
• I boken finns det antagligen stationära städer.
Jag tror alltså att öknar ingen kommer stanna kvar på de ställen de är på nu. Jag tror att vissa kommer att växa igen och att andra kommer att bildas, men eftersom att de har hus och sådant i boken tror jag att dom har satsat mer pengar på att eliminera öknar. Jag tror också att öknarna har städer och hus designade för öken klimatet.


Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Öken
http://www.ne.se/enkel/öken

Redovisade källor:
Wikipedia - Det stod ganska mycket om öknar och sådant om den, och det stod nästa samma sak på en engelska versionen. Det fanns inget speciellt galet som jag reagerade på i texten.
NE - Skriven av proffs som vet sin sak. Här stod det inte något speciellt konstigt, i alla fall inte något som jag inte hör förut. Jag kollade på enkel, lång och kort. Det stod ungefär samma sak i alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar